skip to Main Content

Federale Deontologische Commissie, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/fr/report/2023/www.feddeontologie.be

Niet-toegankelijke inhoud

1. Niet-tekstuele content : gebruik van het alt-attribuut op afbeeldingen.
2. Contrastverhouding tekst – achtergrond.
3. Focus zichtbaar : homepage : “meer weten” licht niet op.
4. Robuust – compatibel – naam, rol, waarde : gebruik van formulierelementen en links : contrast links onvoldoende.

Voorgestelde alternatieven

In de loop van 2024 zal al deze content toegankelijk worden gemaakt, zie het Verbeteringsplan.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Contact per brief en per mail vermeld op website.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

1. Waar nodig zullen pictogrammen en afbeeldingen begeleidende tekst krijgen.
2. Contrast wordt bijgewerkt.
3. De “meer weten” button op de home page zal ook oplichten bij tab-besturing.
4. Alle PDF linken krijgen een donkerder kleur.

Deze verklaring is op 26/10/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 26/10/2023

Back To Top